آیا بلوغ زودرس قابل درمان است؟

آیا بلوغ زودرس قابل درمان است؟

images

بلی. خوشبختانه اکثر موارد بلوغ زودرس (و حداقل عواقب نامطلوب آن) قابل درمان است که بر حسب علت بوجود آورنده آن به کمک برخی از داروها و ندرتا جراحی قابل درمان هستند.
آیا ممکن است بدون اینکه مسئله جدی و مهمی وجود داشته باشد موهای شرمگاهی و یا زیر بغل زودتر از معمول ظاهر شوند؟
بلی. این حالت امکان پذیر است و به آن رشد زودرس موهای جنسی (Premature adrenarche) گفته
می شود. از ویژگیهای آن این است که سایر صفات جنسی ثانویه و بلوغ جنسی بروز نکرده و در زمان طبیعی خود ظاهر خواهند شد. این حالت نیز یک نوع تغییر خوش عاقبتی بوده ولی بایستی به پزشک مراجعه نمود تا یک سری آزمایشات هورمونی و رادیوگرافی انجام شود و کودک هر 6 ماه ویزیت شود.

دفعات بازدید : 160