تمشک

مشخصات گیاه شناسی
گیاهی است اساسا بالا رونده با برگهای 3 تا 5 برگچه ای و خارهایی که بر روی دمبرگ برگها واقع اند . برگچه ها در هر دو سطح فوقانی و تحتانی دارای کرکهای خشن هستند . گلها سفید رنگ و میوه گیاه سیاه رنگ می باشد .
انتشار جغرافیایی
در حاشیه شمال کشور در جنگلهای گیلان این گیاه به حالت خودرو رویش دارد .
ترکیبات شیمیایی
برگ گیاه حاوی تانن و مقدار کمی اسانس فرار است که اسانس مذکور ماده موثره گیاه به شمار می آید .
قسمتهای مورد استفاده
برگهای خشک گیاه مصرف دارویی دارد .
اثرات دارویی و طرز استعمال
1- رفع التهاب گلو و دهان :‌جوشانده برگهای گیاه به عنوان دهان شویه برای درمان التهاب دهان و به شکل غرغره برای درمان گلو درد استفاده می شود . 2- به عنوان مسکن : جوشانده برگ تمشک به دلیل داشتن اسانس ویژه اثر مسکن و تا حدی خواب آور دارد . البته این اثرات بسیار ضعیف و ملایم می باشند . 3- ضد اسهال : جوشانده برگ تمشک اثر قابض داشته و در درمان اسهال می توان از آن بهره جست .
دفعات بازدید : 666