رازیانه

مشخصات گیاه شناسی
گیاهی است علفی با ریشه محکم و گرد و ساقه مایل به آبی با شیارهای ریز که بر روی آن برگهای دارای تقسیمات نازک مشخص به صورت 3-4 تایی 5 قرار می گیرند - گلها کوچک و زرد رنگ بوده و میوه گیاه که شیزوکارپ نامیده می شود ابتدا آبی رنگ بوده و سپس قهوه ای رنگ می گردد .
انتشار جغرافیایی
رازیانه در نواحی شمال ایران و نواحی مختلف البرز می روید .
ترکیبات شیمیایی
تمامی قسمتهای گیاه رازیانه واجد اسانس فرار با بویی بسیار مطبوع است .
قسمتهای مورد استفاده
میوه رسیده گیاه و گاها ریشه خشک آن مورد مصرف دارویی دارد .
اثرات دارویی و طرز استعمال
1- درمان یبوستهای ملایم : اسانس موجود در رازیانه نحرک ملایم روده بوده و به عنوان یک ملین و همچنین یک مسهل ملایم عمل می کند . در این مورد جوشانده میوه له شده گیاه مصرف می شود . 2- افزایش ترشح شیر مادران و رفع بی خوابی نوزادان : جوشانده میوه رازیانه ترشح شیر مادران را افزایش داده همچنین خوراندن آن به اطفال باعث تسکین دل درد آنان شده و بی خوابی آنان را رفع می نماید .
دفعات بازدید : 824