خردل سفید

مشخصات گیاه شناسی
گیاهی است علفی و پوشیده از کرک که واجد برگ های منقسم و گل های زرد رنگ است. میوه گیاه خورجین نسبتاً بلندی است که دارای دانه های درشت زرد رنگ یا قرمز رنگ می باشد.
انتشار جغرافیایی
این گیاه در سراسر کشور می روید.
ترکیبات شیمیایی
موسیلاژ، گلوکوزید سینال بین و میروزین به فراوانی در دانه های خردل وجود دارند.
قسمتهای مورد استفاده
دانه خردل مصرف دارویی دارد.
اثرات دارویی و طرز استعمال
1.درمان یبوست : به دلیل داشتن موسیلاژ فراوان خردل سفید اثر ملین دارند به این منظور خوردن یک تا دو قاشق غذاخوری دانه خردل در هنگام شب یا صبح ناشتا توصیه می گردد. لازم به ذکر است مصرف زیاد دانه های خردل باعث انسداد روده یا تولید گازهای روده ای می گردد. 2.به عنوان مدر : از دانه ای خردل سفید همانند خردل سیاه به عنوان داروی مدر استفاده می گردد از این رو می توان از ان در درمان خیز عمومی بدن استفاده نمود.
دفعات بازدید : 296