ذرت

مشخصات گیاه شناسی
گیاهی است علفی ولی بلند به ارتفاع 1 تا 2 متر که واجد برگهای پهن و دراز و نواری شکل می باشد . سنبلکهای نر گیاه قرمز رنگ بوده و در انتهای ساقه ظاهر می شوند در صورتی که سنبلکهای ماده در کنار برگها ظاهر شده و موقعیت جانبی دارند . میوه ذرت مدور و به رنگهای زرد ، سفید یا سیاه و به شکل مجتمع دیده می شود .
انتشار جغرافیایی
منشا اصلی گیاه امریکای جنوبی است و در ایران نیز در مزارع سراسر کشور کشت می شود .
ترکیبات شیمیایی
پروتئین زئین ، نوعی ماده رنگی به نام زه آگزانتین که از گروه کارتنوئیدهاست ، اسید های چربی همچون اسید سربرونیک ، نشاسته و ... عمده ترین مواد شیمیایی هستند که بیشتر در میوه ذرت یافت می شود .
قسمتهای مورد استفاده
خامه گلهای گیاه که در مجموع کاکل ذرت نامیده می شود بیشترین اثر دارویی گیاه را دارد .
اثرات دارویی و طرز استعمال
1- درمان اگزما : روغن ذرت که از دانه های آن استخراج می شود با استعمال خارجی برای درمان اگزما توصیه می شود . 2- تقویت عمومی بدن : دانه های ذرت به دلیل داشتن ارزش غذایی زیاد در تقویت عمومی بیماران و کودکان مصرف می گردد . 3- درمان بیماریهای کلیوی : کاکل ذرت دارای اثر مدر بسیار قوی بوده و از طرف دیگر خاصیت آرام بخشی را نیز داراست از این رو مصرف آن در بیماریهایی چون التهاب مجاری ادراری سنگ مثانه ، سنگ کلیه ، تقویت و ... توصیه می گردد . جوشانده 5-3 درصد کاکل ذرت و یا عصاره آن در این موارد توصیه می گردد .
دفعات بازدید : 746