داروش

مشخصات گیاه شناسی
داروش گیاهی است انگلی ولی سبز رنگ که بر روی شاخه های بسیاری از درختان برگ ریز چون سیب ، گلابی و ... زندگی می کند . ریشه های مکنده این گیاه که اصطلاحا هاستوریوم نامیده می شوند به داخل چوب درختان میزبان نفوذ کرده و مواد معدنی و آب را از آنان می مکند داروش دارای برگهای چرمی می باشد که به حالت متقابل قرار گرفته اند .
انتشار جغرافیایی
داروش در غالب جنگلهای ایران مخصوصا جنگلهای مازندران ، بندرگز و ...بر روی درختان مشاهده می شود .
ترکیبات شیمیایی
این گیاه دارای یک آلبومین حساسی به حرارت به نام ویسکوتوکسین و همچنین مشتقات کولین می باشد .
قسمتهای مورد استفاده
شاخه های پر برگ جوان یا خشک شده گیاه
اثرات دارویی و طرز استعمال
1- درمان فشار خون : مهمترین خاصیت دارویی داروش درمان فشار خون می باشد خصوصا جوشانده شاخه های پربرگ و جوان داروش در این بین بیشترین تاثیر را دارد . 2- باز دارنده رشد تومورهای سرطانی : با استعمال خارجی ضماد تهیه شده از شاخ و برگ جوان داروش از رشد تومورها جلوگیری می شود . البته این عمل باید تحت نظر پزشک انجام می شود .
دفعات بازدید : 688