زنبق

مشخصات گیاه شناسی
گیاه است علفی و دارای ریزوم ضخیم و خزنده که ساقه راست گیاه از آن خارج می شود. گل ها درشت آبی رنگ و بسیار معطر بوده و گیاه دارای برگ های سبز و تیغه ای شکل است.
انتشار جغرافیایی
نواحی شمال ایران، استان های لرستان، کرمان و همچنین قزوین محل اصلی رویش این گیاه می باشد.
ترکیبات شیمیایی
مواد موجود در برگ این گیاه شامل اسید اسکوربیک یا ویتامین C، ماده رزینی و گلوکوزیدی به نام ایریدون، تانن، آمیدن و ماده معطری به نام ایرون می باشد که این ماده معطر و بویی شبیه بوی بنفشه دارد.
قسمتهای مورد استفاده
ریزوم و برگ گیاه مصرف دارویی دارد.
اثرات دارویی و طرز استعمال
1.درمان سوختگی ها، بواسیر و ترمورها : در این موارد استعمال خارجی برگ زنبق به شکل ضماد توصیه می گردد. 2.به عنوان مدر: مصرف جوشانده 15 تا 60 گرم در لیتر ریزوم زنبق روزانه به میزان یک فنجان در روز اثر پیشاب آور قوی داشته در درمان خیز عمومی بدن و بیماری های کلیوی چون سنگ کلیه به کار می رود. 3.درمان بیماری های تنفسی : جوشانده 150 تا 60 گرم در لیتر ریزوم زنبق به میزان یک فنجان در روز به دلیل خلط آور بودن در درمان بیماری های تنفسی چون آسم، سیاه سرفه و گریپ های مداوم به کار می رود.
دفعات بازدید : 359