روناس

مشخصات گیاه شناسی
گیاهی است علفی با ساقه چهار گوش و ریشه ای قرمز رنگ، برگ ها بیضوی و نوک تیز بوده و به حالت فراهم 6 تایی بر روی ساقه قرار گرفته اند. البته از 6 برگ مذکور فقط 2 عدد برگ ولقعی بوده و بقیه گوشوارک های رشد یافته اند. گل ها بسیار کوچک و زرد رنگ بوده و در محور ساقه به صورت چترهای متعدد مستقر می باشند. میوه گیاه پسته ای قرمز رنگ و گوشتی است.
انتشار جغرافیایی
روناس در نواحی غربی و شمال غربی ایران یعنی ناحیه آذربایجان رویش دارد.
ترکیبات شیمیایی
ریشه قرمز رنگ روناس حاوی مشتقی از آنتواکینون به نام آلیزارین است که خاصیت ملین بودن گیاه به دلیل وجود این ترکیب می باشد. از طرف دیگر ترکیبات رزینی و پکتینی هم در ساختمان آن دیده می شود.
قسمتهای مورد استفاده
ریشه یا ریزوم بر گیاه مصرف دارویی دارد.
اثرات دارویی و طرز استعمال
1.درمان سنگ کلیه : مهمترین خاصیت این گیاه انحلال سنگ های کلیه و مجاری ادراری است البته برخلاف برخی دیگر از گیاهان دارویی که خاصیت ضد سنگ آنان به دلیل مدر بودن آنان است این گیاه سنگ های کلیه ( غیر از سنگ های اگزالیک ) را حل می نمایند. در این مورد مصرف جوشانده 15 تا 30 در هزار ریشه گیاه توصیه می شود. 2.درمان یبوست : ریشه روناس به دلیل وجود آلیزارین هم خاصیت ملینی و هم مُسهلی دارد. در این مورد نیز از جوشانده 15ـ30 در هزار ریشه آن استفاده می شود.
دفعات بازدید : 553