اسفند ( اسپند )

مشخصات گیاه شناسی
گیاهی علفی است با برگ های منقسم که تقسیمات آن باریک و دراز می باشند. گل های آن درشت و سفید متمایل به سبز هستند. میوه کپسول کروی شکل بوده و واجد دانه های متعدد سیاه رنگ است.
انتشار جغرافیایی
در بسیاری از نواحی کشور این گیاه به شکل خود رو رویش دارد و می توان آن را در داخل مزارع نیز پیدا کرد.
ترکیبات شیمیایی
دانه اسپند دارای آلکالوئیدهایی نظیر، هارمالین و هارمالول می باشد هارمالین از نظر درمان دارای اثر نیرو دهنده سیستم مرکزی اعصاب و ماده ای بسیار سمی است.
قسمتهای مورد استفاده
دانه های گیاه از لحاظ اثرات دارویی قابل توجهی دارند.
اثرات دارویی و طرز استعمال
1.اثر خواب آور : از دانه های گیاه اسپند که به شکل خوراکی مصرف می شود می توان به عنوان داروی خواب آور استفاده نمود. 2.ضد کرم : دانه های اسپند را برای از بین بردن کرم های انگلی روده مستقیماً می توان خورد . 3.ضد عفونی کننده : از قدیم الایام به طور سنتی از دود دانه های اسپند برای درمان ماندن از بلایای طبیعی استفاده می شده است ولی بعداً مشخص شد که این دوده از بین برنده میکروب های بیماری زا است.
دفعات بازدید : 334