اُرس ( سرو کوهی )

مشخصات گیاه شناسی
اُرس درختچه ای است با برگ های سوزنی شکل که این برگ ها در دستجات 3 یا 4 تایی قرار گرفته اند. این گیاه دوپا بوده. گل های نر بر روی یک پایه و گل های ماده بر روی پایه دیگر ظاهر می شوند. مخروط ماده آن که می توان آن را میوه تلقی کرد به رنگ آبی متمایل به سیاه می باشد.
انتشار جغرافیایی
درختچه اُرس در حاشیه دریای خزر و منطقه آذربایجان در جنگل های اَرس باران به شکل خود رو رویش دارد.
ترکیبات شیمیایی
درختچه ارس حاوی انواع ترکیبات ترپنوئیدی است که با داشتن وزن مولکول پائین فرار بوده و به عنوان اسانس به حساب می آیند.
قسمتهای مورد استفاده
میوه یا مخروط ماده گیاه و چوب آن مصرف دارویی دارند.
اثرات دارویی و طرز استعمال
1.به عنوان مدر : عرق گرفته شده از چوب و یا عصاره میوه این گیاه اثر پیشاب آور داشته از این رو در درمان خیز عمومی بدن و یا ناراحتی های کلیوی تجویز می گردد. 2.التیام زخم ها : استعمال عصاره چوب یا میوه گیاه به شکل خارجی در موضع باعث التیام زخم های دیر علاج می گردد. 3.درمان رماتیسم : جویدن میوه های گیاه و یا مصرف عرق گرفته شده از چوب آن در درمان رماتیسم مؤثر است.
دفعات بازدید : 741