نیلوفر آبی

مشخصات گیاه شناسی
گیاهی است علفی و آبزی با برگ های بسیار بزرگ گرد و شناور در سطح آب که از ریزوم مدفون شده در بستر آب منشأ می گیرند و دارای دمبرگ بسیار بلند می باشند. گل های این گیاه سفید رنگ و بسیار درشت بوده و خارج از آب تشکیل می شوند.
انتشار جغرافیایی
نیلوفر آبی را می توان در آب ها و برکه های شمال ایران یافت.
ترکیبات شیمیایی
در تمایی این گیاه املاح معدنی مختلف، تانن، اسید گالیک، اسید تانیک و در جوانه های گل و دانه های این گیاه آلکالوئید نوفارین وجود دارد.
قسمتهای مورد استفاده
تمامی قسمت های گیاه از جمله ریزوم، گل، دانه و برگ ها مصرف دارویی دارند.
اثرات دارویی و طرز استعمال
1.جلوگیری از احتلام شبانه : مصرف 2/0 گرم عصاره رقیق این گیاه در روز از احتلام شبانه جلوگیری کرده همچنین تحریکات شدید قوای جنسی را تسکین می دهد. 2.درمان سیلان منی : جوشانده ریزوم نیلوفر آبی از سیلان منی جلوگیری می کند. 3.جلوگیری از جاری شدن خونریزی حیض : مصرف تخم نیلوفر به شکل جوشانده در این مورد پیشنهاد شده است. 4.به عنوان مخدر و آرام بخش : جوشانده گل های نیلوفر آبی خاصیت مخدری داشته و در شکم دردهای شدید تجویز می گردد. همچنین به عنوان خواب آور نیز از آن استفاده نمود.
دفعات بازدید : 565