مَرغ

مشخصات گیاه شناسی
مَرغ گیاه بسیار کوچکی است که عموماً در کنار جاده، داخل مزارع و ... رویش دارد. ساقه کوچک آن در نهایت به گل آذین منشعبی ختم می شود که منظره ای شبیه به پای مرغ داشته و از 4ـ7 سنبله باریک و دراز که از یک نقطه خارج می شوند تشکیل یافته است. گل ها بسیار کوچک و نامشخص بوده و سبز متکایل به بنفش به نظر می رسند و بدون دمگل مستقیماً به انشعابات گل آذین متصل هستند.
انتشار جغرافیایی
این گیاه را در سراسر ایران خصوصاً در داخل به عنوان علف هرز می توان مشاهده نمود.
ترکیبات شیمیایی

قسمتهای مورد استفاده
اغلب قسمت های گیاه خصوصاً ریشه آن مصرف دارویی دارند.
اثرات دارویی و طرز استعمال
1.دفع سنگ های صفراوی : به این منظور 15 گرم ریشه خشک گیاه باید به مدت 10 دقیقه در یک لیتر آب جوشانده شود و بعد از سرد شدن و صاف نمودن مورد مصرف قرار گیرد. 2.التیام زخم ها : شیر تازه این گیاه اگر بر زخم ها مالیده شود باعث التیام وبهبودی زخم ها می گردد. 3.جلوگیری از خون دماغ : اگر عصاره و شیره تازه گیاه به بینی اثر داده شود از خونریزی جلوگیری می نماید.
دفعات بازدید : 361