بسپایک

مشخصات گیاه شناسی
این گیاه نوعی سرخس است با ریزم خزنده و برگ های ساده ای که بریدگی های عمیقی دارند. ولی بریدگی ها به گلبرگ اصلی برگ نمی رسند. در سطح پائین برگ لکه های قهوه ای رنگی که سور ( هاگینه ) نامیده می شوند و اجتماعی از هاگدان ها می باشند قرار گرفته اند.
انتشار جغرافیایی
نواحی شمال ایران در حاشیه دریای خزر و همچنین مرطوب آذربایجان.
ترکیبات شیمیایی
ترکیب گلیکوزیدی موسوم به پلی پودین مؤثر اصل این گیاه را تشکیل می دهد.
قسمتهای مورد استفاده
ساقه زیرزمینی یا ریزوم خشک گیاه
اثرات دارویی و طرز استعمال
1.درمان یبوست : گرد ریزوم بسپایک را به عنوان مسهل می توان روزی 2 ـ 4 بار و هر بار به میزان 2 گرم مصرف نمود. 2.درمان برونشیت : برای درمان التهابات مجاری همچون برونشیت می توان جوشانده ریزوم بسپایک را استفاده نمود. زیرا این ماده اثر خلط آور دارد به این منظور یک قاشق غذاخوری از ریزوم خرد شده گیاه را نیم لیتر آب جوشانده و بعد از سرد شدن مصرف می نماید.
دفعات بازدید : 652