سپیدار

مشخصات گیاه شناسی
درختی است با برگهای منقسم به لوبهای عمیق که در سطح فوقانی سبز رنگ بوده و در سطح تحتانی به دلیل وجود کرکهای پنبه ای سفید رنگ می باشد . جوانه های این درخت و حتی دانه ها نیز با کرکهای سفید رنگ پوشیده شده است .
انتشار جغرافیایی
درخت شپیدار یا صنوبر را می توان در شمال کشور با همین نام در تهران و یزد تحت عنوان کبوده و در همدان با نام شال مشاهده نمود .
ترکیبات شیمیایی
پوست این درخت دارای سالیسین ، پوپولین و همچنین تانن فراوان بوده و چوب شاخه های آن دارای ماده های رنگی شبیه به آری سین می باشد .
قسمتهای مورد استفاده
برگ و پوست این درخت خاصیت دارویی دارد .
اثرات دارویی و طرز استعمال
1- درمان سرما خوردگی : جوشانده پوست یا برگ درخت سپیدار به دلیل داشتن سالیسین وپوپولین دارای خاصیت تب بر و مسکن بوده و در درمان سرما خوردگی بسیار موثر است . 2- درمان سیاتیک : ماده سالیسین موجود در پوست سپیدار که ساختاری مشابه با آسپیرین را داراست دردهای ناشی از سیاتیک را تسکین می دهد . به این منظور پوست تازه این درخت را بر روی موضع درد اثر می دهند .
دفعات بازدید : 746