زیره

مشخصات گیاه شناسی
گیاهی است علفی و دوساله که در سال اول 2 ـ 3 برگ شانه ای قاعده ای و در سال دوم ساقه حاوی برگ های کم به وجود می آورد. گل ها سفید و کوچک بوده و در گل آذین های چتر قرار گرفته اند. میوه گیاه که شیزوکارپ نامیده می شود. به شکل مستطیل و به طول 3ـ5 سانتی متر می باشد.
انتشار جغرافیایی
زیره در نواحی شمال غربی ایران در مناطق البرز و نهاوند و در نواحی جنوبی در بلوچستان می روید.
ترکیبات شیمیایی
در دانه های زیره اسید فرمیک، اسید استیک، مواد رزینی، موسیلاژ و تانن و اسانس به نام کارون یافت می شود.
قسمتهای مورد استفاده
دانه گیاه مصرف دارویی دارد.
اثرات دارویی و طرز استعمال
1. تحریک ترشح شیره های گوارشی : اسانس کارون موجود در دانه زیره ترشح شیره های گوارشی را تحریک می نماید و از این رو دانه های زیره برای درمان تنبلی دستگاه گوارشی سوء هاضمه، درمان بی اشتهایی و درد معده و رده مصرف می شود. در این موارد مصرف دانه ای زیره به شکل جویدن توصیه می شود. همچنین از دم کرده میوه نیز می توان استفاده نمود. 2. درمان ورم بیضه، ورم زیر پلک چشم و خون مردگی ها : در تمامی این موارد گرد دانه های و زیره را با روغن زیتون و عسل مخلوط کرده و به شکل ضماد بر روی موضع قرار می دهند.
دفعات بازدید : 691