مامیران

مشخصات گیاه شناسی
گیاهی است با برگ های منقسم که تقسیمات آن دندانه دار می باشند گل ها زرد رنگ و میوه های آن دراز می باشند و از نوع خورجین.
انتشار جغرافیایی
در مناطق کوهستانی شمال غرب و غرب ایران رویش دارد.
ترکیبات شیمیایی
برخی ترکیبات معدنی همچون کلسیم، منیزیم و ... الکالوئیدهای کلیدونین و همو کلیدونین و پروتوپین و موسیلاژ در مامیران یافت می شوند.
قسمتهای مورد استفاده
ریشه گیاه مصرف دارویی دارد.
اثرات دارویی و طرز استعمال
1.درمان زگیل، میخچه و بیماری های پوستی : استعمال خارجی شیره خالص گیاه مخلوط با آب یا ریشه له شده گیاه در درمان بیماری های جلدی و قرار دادن ضماد شیره گیاه روی زگیل و میخچه در رفع آنان مؤثر است. 2.درمان بیماذی های کبدی و سینه : بداین منظور تنطور شیره گیاه به شکل خوراکی باید مصرف شود برای تهیه تنطور شیره گیاه را با لکل سفید مخلوط کرده و بعد از چند روز صاف نموده و با مخلوط کردن 4 گرم صمغ عربی و 220 گرم آب ان را در ساعت یک قاشق مصرف نمایند. 3.رفع التهابات چشمی : جوشانده برگ مامیران که با استعمال خارجی و به منظور شستشوی چشم استفاده می شود در درمان ورم چشم و پلک مؤثر است. 4.آرام بخش، ضد تشنج و مخدر : مصرف جوشانده برگ مامیران این اثرات را دارد.
دفعات بازدید : 372