ختمی

مشخصات گیاه شناسی
گیاهی است پایا با برگ های دارای 3ـ5 لب، گل های آن واجد، پنج گلبرگ یا صورتی بیضوی شکل می باشند.
انتشار جغرافیایی
این گیاه در بیشتر نقاط کشور در اطراف تهران، خواص مختلف البرز، اطراف کرج، اراک، آذربایجان و نواحی شمال ایران می روید.
ترکیبات شیمیایی
تمامی قسمت های ختمی واجد لعاب، موسیلاژ و ... می باشند. از طرف دیگر برخی از آمینواسیدها و پروتئین ها همچون آسپارژین، آلبومین، لیستین و ... در ریشه ختمی وجود دارد.
قسمتهای مورد استفاده
ریشه، برگ و گل ختمی مهمترین قسمت های مورد استفاده گیاه می باشند.
اثرات دارویی و طرز استعمال
1.درمان درد گلو و آنژین : برای درمان درد گلو از دم کرده 10 تا 30 گرم در لیتر گل های خشک ختمی استفاده می شود. طرز مصرف آن به شکل غرغره است. 2.نرم کننده پوست : از جوشانده گل و برگ ختمی می توان محلولی بدست آورد که اثر نرم کننده پوست دارد. 3.درمان سرفه : ختمی اثر ملایم در رفع سرفه دارد و برای درمان سرفه کودکان و افراد سالخورده به کار می رود. به این منظور از دم کرده آبکی ( نیم لیتر آب سرد بر روی دو قاشق برگ یا ریشه گیاه ) استفاده می شود. 4.رفع یبوست : دم کرده 8 تا 30 گرم در لیتر ریشه ختمی که به آن مقداری ریشه شیرین بیان اضافه می گردد در درمان یبوست کاربرد دارد.
دفعات بازدید : 375