ریش پیر

مشخصات گیاه شناسی
گیاهی است با برگ های و لوب دار که هر یک از لوب ها خود دندانه دار می باشد گل های زرد رنگ و نسبتاً کوچک لوله ای و زبانه ای این گیاه در گل آذین های کاپیتول زیبا و کوچک مجتمع شده اند.
انتشار جغرافیایی
این گیاه در نواحی مختلف ایران خصوصاً در آذربایجان، فارس و اطراف تهران رویش دارد.
ترکیبات شیمیایی
در بخش های مختلف گیاه ریش پیر دو نوع آلکالوئید به نام های سنه سیونین و سنه سین وجود دارد که مهمترین ماده مؤثره گیاه می باشند. از طرف دیگر املاح مختلف معدنی چون کلسیم، پتاسیم، سدیم و منیزیم به فراوانی در ریشه گیاه موجود است.
قسمتهای مورد استفاده
تمامی گیاه در طب گیاهی مورد مصرف دارد.
اثرات دارویی و طرز استعمال
1.بند آورنده خون : ریش پیر اگر به میزان زیاد مورد مصرف قرار گیرد با انقباض عروق باعث قطع خونریزی و بند آمدن خون می گردد. در این مورد بهتر است از جوشانده گیاه استفاده شود. 2.درمان بیماری های مفصلی : می توان برخی بیماری های مفصلی همچون رماتیسم و نقرس را با ریش پیر درمان نمود. به این منظور می توان مقدار 2 فنجان در هر روز از جوشانده گیاه تازه به شکل خوراکی مصرف نمود. 3.درمان قطع قاعدگی : در خانم های جوانی که مبتلا به درد های قبل از قاعدگی بوده و یا قاعدگی نامنظم دارد مصرف جوشانده این گیاه توصیه می گردد.
دفعات بازدید : 708