سیب زمینی

مشخصات گیاه شناسی
گیاهی است با برگ های مرکب که برگچه های آن کاملاً نامساوی با یکدیگر می باشند به طوری که برگچه انتهایی بزرگ تر است. گل های آن سفید تا بنفش رنگ بوده و در ریشه گیاه غده های متورمی تولید می شود که مملو از نشاسته بوده همان سیب زمینی خوراکی است.
انتشار جغرافیایی
سیب زمینی بومی سرزمین ایران نبوده و از امریکای جنوبی وارد شده است ولی علی رغم این مسئله نه تنها در ایران بلکه در کل جهان به عنوان یک محصول زراعی غالب کشت می شود. در برخی کشورها سیب زمینی به جای نان به عنوان ماده اصلی غذایی مصرف می گردد....
ترکیبات شیمیایی
غده سیب زمینی حاوی انواع قندها از جمله نشاسته، ساکارز و گلوکز برخی آمینو اسید همچون آسپارژین، تری گلیسریدهایی چون پالمیتین و مریستین بوده، انواع ویتامین از جمله ویتامینB6،C، B9،B5 در ساختار آن وجود دارد. در اندام های سبز رنگ و تازه این گیاه آلکالوئیدی موسوم به سولانین یلفت می شود که ماده مؤثره و دارویی سیب زمینی به شمار می آید. اگر سولانین به میزان زیاد مصرف شود باعث مسمومیت های شدید می شود و از این رو توصیه می شود از مصرف غده های سیب زمینی که در مجاورت نور قرار گرفته و سبز رنگ شده اند اجتناب شود.
قسمتهای مورد استفاده
غده سیب زمینی چه به صورت خام و چه به صورت پخته واجد برخی خواص دارویی است.
اثرات دارویی و طرز استعمال
1.درمان سوختگی ها، ضرب خوردگی ها و کوفتگی ها : برای تسکین دردهای ناشی از سوختگی ها می توان سیب زمینی خام را به قطعات کوچکی خرد کرده و در موضع سوختگی قرار داد. البته بعد از مدتی باید اقدام به تعویض و جایگزینی این قطعات نمود. همچنین سیب زمینی آب پز اگر به شکل خارجی در محل ضرب خوردگی ها و کوفتگی ها مالیده شود درد ناشی از آنان را تا حدود زیادی تسکین می دهد. 2.تسکین دردها : اعضاء مختلف گیاه سیب زمینی به دلیل داشتن سولانین خاصیت آرام بخش دارند. برگ یا ساقه سیب زمینی را می توان برا ی تسکین دردهای عصبی، دردهای رماتیسمی و به شکل ضماد و با استمال خارجی استفاده نمود. 3.تقویت عمویم بدن : غده سیب زمینی به دلیل داشتن انواع ویتامین ها از جمله ویتامین گروه B، C برای تقویت عمومی بدن و کمبود ویتامین بدن توصیه می شود.
دفعات بازدید : 559