گاوزبان

مشخصات گیاه شناسی
گیاهی که امروزه تحت نام گاوزبان در ایران شناخته می شود همین گیاه است که دارای برگ های ساده بوده و اعضاء گیاه پوشیده از کرک های خشن است گل ها شیپوری شکل و ارغوانی رنگ این گیاه بعد از خشک شدن آبی رنگ می شوند. گیاه گاو زبان اصلی که در اروپا مصرف دارویی دارد گیاهی است با نام علمی Borrago officonalis که در ایران به طور دقیق شناسایی نشده است البته به نظر می رسد در اطراف تبریز موجود باشد.
انتشار جغرافیایی
گاوزبان در شمال کشور خصوصاً در اطراف گردنه حیران رویش وسیع دارد.
ترکیبات شیمیایی
به طور دقیق ترکیبات شیمیایی این گیاه شناسایی نشده است. به نظر می رسد گل های آن واجد مقادیری لعاب باشند که باعث چسبندگی فراوان گل های این گیاه می شود.
قسمتهای مورد استفاده
گل های این گیاه مصرف دارویی دارد.
اثرات دارویی و طرز استعمال
1.درمان گریپ و سرماخوردگی : دم کرده گل های گاوزبان به خاطر معرق بودن در درمان عوارض سرماخوردگی به کار می رود. این خاصیت گاوزبان از قدیم الایام توسط ایرانیان شناخته شده بود و از این رو می توان گاوزبان نوع اخیر را یک گیاه دارویی قدیمی ایران به حساب آورد. 2.تسکین ناراحتی های عصبی و قلبی : گرچه تحقیقات مستند در این مورد صورت نگرفته است ولی به تجربه از قدیم الایام ایرانیان دریافته اند که مصرف دم کرده گل های گاوزبان ناراحتی های عصبی و قلبی را تسکین می دهد.
دفعات بازدید : 610