بابا آدم

مشخصات گیاه شناسی
گیاهی است علفی با برگ های درشت بیضوی تا قلبی شکل و گل های ارغوانی رنگ که این گل ها در گل آذین ها و دستجاتی موسوم به کاپیتول قرار می گیرند. کناره های کاپیتول ها خاردار بوده و گل های ارغوانی رنگ آنان لوله ای شکال هستند.
انتشار جغرافیایی
در بسیاری از نقاط کشور از جمله آذربایجان، کردستان و مناطق مرکزی ایران رویش دارد. این گیاه را در مناطق پر آب خصوصاً در کنار جویبارها می توان مشاهده نمود.
ترکیبات شیمیایی
ترکیبات شیمیایی این گیاه به طور کامل شناسایی نشده است ولی می توان انواع ترکیبات معدنی از جمله نیترات پتاسیم همچنین آلکالوئید لاپوزین را در آن یافت.
قسمتهای مورد استفاده
برگ های تازه گیاه مصرف دارویی دارند.
اثرات دارویی و طرز استعمال
1.درمان حصبه : از جوشانده برگ های تازه گیاه برای درمان حصبه استفاده می شود. در این مورد جوشانده باید به شکل خوراکی مورد مصرف قرار گیرد. 2.درمان دردهای مفصلی : نوشیدن جوشانده برگ بابا آدم درد های مفصلی را تسکین می بخشد. 3.درمان حساسیت های پوستی : مالیدن جوشانده برگ بابا آدم برخی ناراحتی های پوستی همچون آلرژی و یا درد ناشی از گزش حشرات را تسکین می دهد. 4.درمان اختلالات کلیوی : به دلیل مدر بودن جوشانده برگ بابا آدم ناراحتی های کلیوی همچون سنگ کلیه را رفع می کند.
دفعات بازدید : 337