سنبل الطیب

مشخصات گیاه شناسی
گیاهی است علفی که دارای دو نوع ساقه خزنده زیرزمینی و ساقه هوایی بوده و ساقه های خزنده از ریزوم منشأ می گیرند. برگ ها تک شانه ای و دارای 7ـ21 برگچه نیزه ای شکل می باشند. گل ها کوچک صورتی رنگ بوده و در گل آذین های چتر مستقراند.
انتشار جغرافیایی
در نواحی شمال ایران و نقاط مختلف سلسله جبال البرز این گیاه رویش دارد.
ترکیبات شیمیایی
ریشه و ریزوم گیاه حاوی اسید فرمیک، اسید استیک، مقدار زیادی اسید والریانیک و ترکیبی موسوم به والپوتریات می باشند.
قسمتهای مورد استفاده
ریشه یاریزوم خشک یاتر گیاه
اثرات دارویی و طرز استعمال
1.تسکین صَرع و ناراحتی های عصبی : سنبل الطیب فعالیت دستگاه عصبی مرکزی انسان را کاهش می دهد از این رو از دم کرده یا تنطور ریشه های آن می توان در درمان یا تسکین صرع، بی خوابی، سرگیجه، سر درد و ... استفاده نمود. 2.تنظیم طپش قلب : دم کرده ریشه یاریزوم سنبل الطیب همراه با گاوزبان طپش قلب را کنترل و تنظیم می نماید. 3.عامل ضد تشنج : در درمان تشنج قوی : اسپاسم عضلانی و ... نیز می توان از سنبل الطیب استفاده نمود.
دفعات بازدید : 434