غافث ( دوای جگر )

مشخصات گیاه شناسی
گیاهی است علفی با برگهای مرکب شانه ای ،‌ برگچه ها دارای حاشیه دندانه دار بوده و کرکدار می باشند . گلهای زرد رنگ گیاه در گل آذینهای سنبله قرار می گیرند .
انتشار جغرافیایی
این گیاه در نواحی شمال ایران از جمله گیلان ، خراسان و آذربایجان می روید .
ترکیبات شیمیایی
این گیاه حاوی تانن ،‌مقدار کمی اسانس فرار و رزین می باشد .
قسمتهای مورد استفاده
سر شاخه گلدار گیاه اثر دارویی دارد .
اثرات دارویی و طرز استعمال
1- درمان التهاب گلو و دهان : با استمال خارجی جوشانده سر شاخه گلدار گیاه در رفع التهاب چرکین گلو و همچنین التهاب دهان موثر است . 2- درمان اسهال : جوشانده این گیاه اثر قابض داشته و برای از بین بردن اسهال می توان از آن استفاده نمود . 3- دفع سنگهای صفراوی و درمان احتباس صفرا : مهمترین خاصیت گیاه غافث دفع سنگهای صفراوی و تاثیر بر روی ترشح صفرا است که با مصرف جوشانده گیاه به شکل خوراکی ظاهر می شود.
دفعات بازدید : 516