پای خر

مشخصات گیاه شناسی
گیاهی است با ریشه ستبر و ساقه های کوچک که دارای برگ های فلسی بود و در نهایت به یک گل آذین کاپیتول ختم می گردند. برگ های بزرگ و سبز رنگ گیاه از قاعده ساقه و از مجاورت زمین خارج می گردند. کاپیتول ها دارای گل ها زبانه ای و کناری زرد رنگ هستند.
انتشار جغرافیایی
نواحی شمال ایران راه چالوس، شمیرانات و همچنین ناحیه آذربایجان.
ترکیبات شیمیایی
آلکوئیدهای توسیلاژین و سن کیر کین، تانن و موسیلاژ و برخی اسیدهای آلی ترکیبات شیمیایی عمده این گیاه را تشکیل می دهند.
قسمتهای مورد استفاده
گل آذین های کاپیتول گیاه مصرف دارویی دارند.
اثرات دارویی و طرز استعمال
1.درمان ناراحتی های تنفسی : به دلیل خلط آور بودن این گیاه از گل آذین آن در درمان برونشیت، آسم، لارنژیت، سرفه و ... استفاده می شود. به این منظور می توان از جوشانده کاپیتول های گیاه به شکل خوراکی استفاده نمود و یا برگ را همانند سیگار دود کرده و از دود آن استفاده کرد. 2.درمان دمل، زخم و خیز یا ادم پا : در این موارد برگ تازه گیاه مخلوط با عسل به شکل ضماد و با استعمال خارجی مورد استفاده قرار می گیرد.
دفعات بازدید : 386