آسمان چهارم

ملانصرالدین به دهی رفته بود تا موعظه کند. روزی بالای منبر رفت و از حضرت عیسی صحبت کرد و گفت: الان که من دارم با شما صحبت می کنم حضرت عیسی در طبقه چهارم آسمان دارد برای خودش به خوبی و خوشی زندگی می کند. وقتی ملانصرالدین از منبر پایین آمد پیرزنی از او پرسید: جناب ملا! حضرت عیسی در طبقه چهارم آسمان چی می خورد و چی می نوشد؟ ملانصرالدین گفت: عجب سوالی می کنید! دو ماه است که من در ده شما گشنه و تشنه و آواره شده ام و هیچ کس تا حالا نپرسیده از کجا غذا به دست می آورم و چطور روزگارم می گذرانم، آن موقع تو می پرسی حضرت عیسی در آسمان چهارم چی می خورد و چی می نوشد؟

تعداد دفعات بازدید: 508