جواب مودبانه

روزی ملا از راهی می گذشت . آشنایی سر راهش قرار گرفت و گفت : ملا الاغت کو! چرا پیاده می روی ؟ ملا گفت : ای بابا ، دست به دلم نگذار ، دو روز پیش الاغم مرد و عمرش را داد به شما.

تعداد دفعات بازدید: 593