زن عاقل

یک روز به ملا خبر دادند که سرت سلامت، عیالت فوت کرد.ملا جواب داد: زن عاقلی بود، راضی به زحمت من هم نشد، چون خیال داشتم طلاقش بدهم.

تعداد دفعات بازدید: 440