احمقهای خوش شانس

شبی ملانصرالدین موعظه می کرد که: حق تعالی برای موسی وحی فرستاد که ای موسی آیا می دانی چرا رزق و روزی احمق ها را بیشتر تعیین کرده ام؟ موسی عرض کرد: پروردگارا! نمی دانم. حق تعالی فرمود: برای آنکه صاحبان عقل بدانند رزق و روزی به دانایی و تدبیر حاصل نمی شود.

تعداد دفعات بازدید: 472