بهشت یا جهنم

روزی ملایی بالای منبر رفت و از خوبی بهشت و بدی جهنم برای مردم سخنرانی کرد. در آخر صحبتهایش از مردم پرسید: حالا چه کسی دوست دارد به بهشت برود؟! همه مردم به غیر از ملا دستشان را بالا بردند. ملای موعظه گر دوباره پرسید: حالا چه کسی دوست دارد به جهنم برود. این دفعه هیچ کس دستش را بالا نبرد. ملا رو کرد به ملانصرالدین و گفت: جناب ملا! تو نه دوست داری به بهشت بروی و نه دوست داری به جهنم بروی، پس می خواهی آخر و عاقبت کجا باشی؟ ملانصرالدین جواب داد: همین جا برای من بسیار خوب است. خدا را شکر از جا و مکانم بسیار راضی هستم.

تعداد دفعات بازدید: 482