شوهر مهربان

روزی یکی از همسایه های ملا پیش او رفت و گفت: ملا! سگ شما زن مرا گاز گرفته است. ملا گفت: خوب! تقصیر من چیه؟ همسایه گفت: بالاخره سگ شما این کار را کرده و هر طور شده باید جبران کنی.ملانصرالدین گفت: چیزی که عوض دارد گله ندارد، شما هم سگتان را بفرستید تا پای من را گاز بگیرد.

تعداد دفعات بازدید: 522