عاقبت اندیشی ملا

روزی ملانصرالدین پای زنش را به چارپایه ای بسته بود و گذاشته بود وسط اتاق. همسایه ها از این ماجرا با خبر شدند و به ملا گفتند: جناب ملا! این کار از شما بعید است. چرا پای زنت را بسته ای؟ ملانصرالدین جواب داد: می خواهم بی خبر از خانه بیرون نرود. همسایه ها گفتند: تو که در خانه هستی. ملا گفت: این طوری خیالم راحت تر است و کار از محکم کاری عیب نمی کند.

تعداد دفعات بازدید: 437