عیب دوست

حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند«زیاده از حد در جستجوی عیب دوست خود مباش،و گرنه همیشه بی یاور خواهی بود،زیرا احدی خالی از عیب نیست»

تعداد دفعات بازدید: 716