جل الخالق

روزی چند تا دزد افسار الاغ ملا را دزدیدند. چند روز بعد ملا افسار الاغش را به گردن الاغ دیگری دید. ملانصرالدین الاغ را برانداز کرد و گفت: جل الخالق! سر این الاغ مال من است اما تنه اش هیچ ربطی به من ندارد.

تعداد دفعات بازدید: 365