لباس گرانبها

روزی ملایی بر بالای منبر می گفت: هر کس در دنیا برهنه باشد در قیامت لباسهای گرانبهایی خواهد داشت. ملانصرالدین رو به همسایه اش که همیشه لخت بود کرد و گفت: همسایه محترم، اگر در دنیا چیزی برای پوشیدن نداری غصه نخور چون در عوض در قیامت بزازی باز می کنی و لباسهای گرانبهایی گیرت می آید، لطفادر آن دنیا ما را به یاد داشته باش.

تعداد دفعات بازدید: 555