ضایع ترین اشیاء

عقلا گفته اند: پنج چیز در جهان ضایع ترین اشیاء است: چراغ در پیش آفتاب ، باران در شورستان ، زن زیبا و جمیل در دست مرد نابینا ، طعام لذیذ در پیش آدم سیر ، علم و سخن های خوب در سینه مرد حاسد

تعداد دفعات بازدید: 1414