چرت حسابی

شبی ملانصرالدین را به شام دعوت کرده بودند. وقتی دید صاحبخانه عجله ای برای آوردن شام ندارد و یک بند حرف می زند، حوصله اش سر رفت و شروع کرد به خمیازه کشیدن.صاحبخانه پرسید: جناب ملا! چه چیزی باعث خمیازه کردن می شود؟ ملانصرالدین جواب داد: گشنگی و بی خوابی، ولی باید بگویم که مورد دوم درباره من صدق نمی کند چون امروز حسابی چرت زده ام.

تعداد دفعات بازدید: 362