سجده اتاق

ملانصرالدین از سر نداری اتاقی اجاره کرده بود که با کوچکترین باد و بارانی در و دیوارش می لغزید.ملانصرالدین پیش صاحبخانه رفت و گفت: این اتاقی که به من اجاره داده اید در و دیوارش صدا می دهد. صاحب خانه گفت: اصلا فکرش را هم نکن همانطور که مردم نیایش و دعا می کنند اینها هم در حال دعا و نیایش هستند. ملانصرالدین گفت: شما درست می گویید اما موجودات بعد از نیایش سجده می کنند و خود را روی زمین می اندازدند و من هم از سجده کردن اتاق می ترسم.

تعداد دفعات بازدید: 617