چاپار

یکی از همسایه های ملا زنی گرفت و پس از سه ماه زایید. ملانصرالدین را دعوت کردند و از او خواستند تا برای بچه اسمی بگذارد. ملانصرالدین گفت: اسم او را چاپار بگذارید. پرسیدند: چرا! ملانصرالدین گفت: برای اینکه راه نه ماهه را سه ماهه طی کرده است.

تعداد دفعات بازدید: 466