نکته

نویسنده مشهوری در یادداشتهایش نوشته بود اگر کودکی بجای کاغذ و قلم،یک بار کدو و کلم به من داده بود،حالا سرمایه دار بزرگی بودم

تعداد دفعات بازدید: 670