دنیای کج و کوله

از ملانصرالدین پرسیدند: چرا صبح ها یک عده از مردم از این طرف می روند و عده ای دیگر از آن طرف؟ جواب داد: چون اگر همه از یک طرف بروند، یک طرف دنیا سنگین تر می شود و زمین از جای خودش حرکت می کند و کج می شود و آن وقت تعادل دنیا به هم می خورد.

تعداد دفعات بازدید: 522