سئوال زن از پیامبر(ص)

روزی زنی کودکی در بغل داشت و نان هم می پخت،پیغمبر اکرم(ص)از آنجا می گذشت،زن جلو حضرت را گرفت و گفت:یا رسول الله،شما فرموده اید که خداوند بر بندگان خود مهربان است از مادر به فرزند خود.در حالی که مادری حاضر نیست فرزند خود را در تنور بسوزاند. حضرت چشم هایش پر از اشک شد و فرمود:خداوند هم کسی را به آتش دوزخ نمی سوزاند مگر آن کسی که به یکتایی خدا معتقد نباشد

تعداد دفعات بازدید: 766