تحلیل ملانصرالدین

روزی سه تا احمق یک بچه قورباغه پیدا کردند اما نمی دانستند که چیست. اولی گفت: فکر می کنم که گنجشکی است که توی آب افتاده و این شکلی شده. دومی گفت: مزخرف نگو مگر نمی بینی که توی آب بود. این بچه ماهی است. سومی گفت: هر دو تای شما احمق هستید مگر نمی بینید که چطور صدا می کند این یک جغجغه است. خلاصه به هیچ نتیجه ای نرسیدند، گفتند بهتر است که پیش ملا برویم تا او به ما بگوید که این چه حیوانی است. هر چه باشد او داناتر است. وقتی ملا قورباغه را دید دستی به ریش هایش کشید و گفت: به نظر من این یک قناری است. هر سه کودن گفتند: اما این که پر ندارد. ملانصرالدین گفت: در قناری بودنش که هیچ جای شکی نیست. اما یا بچه است و هنوز پر در نیاورده و یا اینکه پیر شده و تمام پرهایش ریخته است.

تعداد دفعات بازدید: 826