حرکت تابوت

از ملانصرالدین پرسیدند: وقتی مرده ای را می برند بهتر است از جلوی آن حرکت کنیم یا دنبال آن برویم. ملا جواب داد: راستش اگر خودت توی تابوت نباشی فرقی نمی کند که جلو تابوت حرکت کنی یا دنبال آن.

تعداد دفعات بازدید: 509