گوساله

روزی مردی رفت پیش ملا و گفت: جناب ملا! اگر روزی گاو نر شما طوری به ماده گاو شما شاخ بزند به طوری که گوساله در شکمش بمیرد تکلیف چیست؟ ملانصرالدین جواب داد: از حیوان که نمی شود بازخواست کرد. این کار هم به طور اتفاقی پیش آمده و جریمه ای به صاحبش تعلق نمی گیرد. مرد با عذر خواهی گفت:ملا! فکر می کنم در طرح مسئله اشتباهی شده است و باید آن را این طور بیان کرد که گاو نر ما با شاخ زده به ماده گاو شما و گوساله را توی شکمش سقط کرده است. ملانصرالدین کمی فکر کرد و گفت: در این صورت باید به کتاب مراجعه کنم و ببینم برای حل این مسئله چکار باید کرد.

تعداد دفعات بازدید: 409