هوای بهاری

شخصی از سردی هوا شکایت می کرد. دیگری گفت: مردم چقدر ناشکرند، تابستان از گرمی هوا و زمستان از سردی هوا شکایت می کنند و همیشه ناشکرند. ملا گفت: حرف بیخود نزن، حق با مردم است تا به حال کسی را دیدی از هوای بهاری شکایت کند.

تعداد دفعات بازدید: 357