انبر با ارزش

روزی مردی شمشیرش را برده بود به بازاری تا بفروشد. ملا از او پرسید :برادر شمشیرت را چند می فروشی؟ مرد گفت : سه هزار دینار. ملا گفت: چرا اینقدر گران می فروشی ؟ مرد گفت : این شمشیر به هنگام نبرد پنج گز بلند می شود. ملا بلافاصله به خانه رفت و انبرش را آورد و گفت: آهای مردم ، این انبر را سه هزار دینار می فروشم. عابری از او پرسید: ملا به چه حسابی روی انبرت که ارزشش یک دینار هم نیست سه هزار دینار قیمت گذاشته ای؟ ملانصرالدین گفت :وقتی روی شمشیری که فقط پنج گز دراز می شودسه هزار دینار قبمت می گذارندچرا نباید من بر روی انبرم که زنم از ده گزی آن را روی سرم می کوبدسه هزار دینار قیمت بگذارم؟!!

تعداد دفعات بازدید: 426