برو بالا

مردی که سالها معتاد به الکل بود،بنا به توصیه پزشک،ترک اعتیاد کرد.پس از یک ماه وقتی به دکتر مراجعه کرد او را به طبقه بالا که آزمایشگاه بود فرستادند.مسؤول آزمایشگاه لیوانی را به او داد که از ادرار خود پر کرده بیاورد،طبقه زیرین مخصوص دستشویی بود،پس از انجام کار لیوان را مستقیم آورد روی میز دکتر و گفت:بیا امتحان کن تا باورت بشه ؛ دکتر خواست که به او حالی کند که باید به طبقه بالا که آزمایشگاه قرار دارد ببرد،به همین جهت گفت:برو بالا! مرد الکلی هم گفت: به سلامتی شما و رفت بالا ...

تعداد دفعات بازدید: 692