آدم

روزی ملانصرالدین از مرد زشتی پرسید: اسمت چیه؟ مرد جواب داد: آدم. ملانصرالدین گفت: خدا پدرت را بیامرزد که این اسم را بر روی تو گذاشت وگرنه با این قیافه از کجا می فهمیدیم که تو آدم هستی!!

تعداد دفعات بازدید: 392