پسر عاقل

ملانصرالدین می خواست پسرش را داماد کند. یکی از دوستانش به ملا گفت: جناب ملا، بگذار پسرت بزرگتر سود، حالا زود است. ملا جواب داد: اگر بزرگتر شود، عاقل می شود و دیگر زن نمی گیرد.

تعداد دفعات بازدید: 433