شاعری ملا

از ملانصرالدین پرسیدند: از اشعار شاعران چیزی بلد هستی؟ ملانصرالدین جواب داد: این حرفها چیه؟ من خودم شعر می گویم. گفتند: پس کمی از اشعار خودت برایمان بخوان. ملا چند کلمه بی سر و ته گفت که نه وزن داشت و نه قافیه. گفتند: ملا! این شعرهای تو که نه وزن دارد و نه قافیه. ملانصرالدین گفت: عجب آدم های احمقی هستید. مگر نمی دانید به هر چیزی که معنایی نداشته باشد شعر می گویند. من هم شعر می گویم نه وزن و قافیه.

تعداد دفعات بازدید: 428